Utsetting av fisk i Illstigvatnet

Fredag den 10. august var det sett ut settefisk i Illstigvatnet, levert frå Vågåfisk

Takk til velviljuge berarar!