Reinsjakta nærmar seg

I morgon startar reinsjakta, og vi ønskjer alle jegerar God Jakt. Oppdatert informasjon på Ottadalen villreinområde sine sider, http://www.villreinomraadet.no/sider/jaktinfo.htm.