Nye fiskekort

Frå årets sesong kan du få kjøpt fiskekort på nettet ved å logge deg inn på www.inatur.no

 Det er også trykt opp nytt opplag av sjølvbeteningskort, tidlegare felles-kort med Øvstestøl seterlag gjeld ikkje lenger for statsallmenningen.

Sjølvbeteningskorta er lagt ut for sal ved:

- Bomkasse v/Grønningsæter og Tjønnebu turisthytte.

Gjeldande prisar:

Døgnkort kr 60

2døgskort kr 100

Vekeskort kr 250

Sesongkort kr 400