Jubileumsboka lansert

Ottadalen villreinutvalg markerer 50 års aktivitet ved utgjeving av boka "Reinheimen og Breheimen. Frå pil og boge til lasso og gevær."

Jubileumsboka vart lansert på Sota sæter 29.06.2014