Resultat av reinsjakta

Skjåk Almenning har produsert statistikk for reinsjakta 2014, fellingsprosenten vart omlag 75% for årets jakt. Les meir på Reinheimen/Breheimen.