Skarfjellenden

Mast for naudnett på Skarfjellenden snart ferdigstilt.

Masta er sett nær grensa til statsallmenningen og er godt synleg.

IMG_2536.JPG - 372.76 kb