Reinsjakt i Norddal Statsallmenning 2019

Tildeling av reinsløyver for 2019

Marius Høihjelle- fritt

Gunnar Hjelle- fritt

Ingbjørn Vestre- fritt

Audun Walle- fritt

Stian Høihjelle- bukk u. 50 kg

Håkon Myklebust- simle/bukk u. 40kg.

Britt Ingunn Walle- simle/bukk u. 40 kg.

Rune Omenås- simle/bukk u. 40 kg.

Sigurd Rønneberg- simle/bukk u. 40 kg.

Jan Kåre Eide- kalv

Rune Waldal- kalv

Knut Grønningsæter- kalv

Adrian Indreeide- kalv

 

Faktura for løyva vil bli sendt ut per post. Dersom nokon vel å ikkje ta i mot tildelt løyve, må det meldast frå til Ove Vegard Selboskar. Løyve vil då gå vidare til dei som står på reservelista.