Reinsjakt i Norddal Statsallmenning 2020

Tildeling av reinsløyver for 2020

Frank Sylte: fritt

Bjørn Inge Ruset: fritt

Ove Vegard Selboskar: bukk u.40 kg/simle

Asgeir Heggen: bukk u.40 kg/simle

Kenneth Skjortnes: bukk u.40 kg/simle

Per Arne Selboskar: kalv

Kåre Erstad: kalv

Kristian GJerde: kalv

Lene Olafsen: kalv

Mathias Indreeide: kalv

 

Faktura for løyva vil bli sendt ut per post. Dersom nokon vel å ikkje ta i mot tildelt løyve, må det meldast frå til Ove Vegard Selboskar. Løyve vil då gå vidare til dei som står på reservelista.