Om fjellstyret

Norddal Fjellstyre er lokal forvaltar av området tilhøyrande Norddal statsallmenning.

Nye medlemmar i Norddal Fjellstyre 2016-2019

Måndag 25. januar hadde dei nye fjellstyremedlemmane sitt første møte, og verva vart fordelte slik:

Fridjon Døving -leiar

- Ove Vegard Selboskar - nestleiar, kasserar og representant for Valldal Villreinområde

- Øyvor Grue Bærdal- sekretær

- Tone Grønningsæter- ansvarleg for heimeside, representant i Fagleg Rådgjevande utval for Reinheimen

- Emil Einar Kaldhussæter- styremedlem